Even voorstellen

Ik ben Tamara Wollenberg en geboren in 1974.
In 2016 ben ik met succes geslaagd voor de vierjarige opleiding, Holos Academie voor Massagetherapie. Voor mijn praktijk heb ik diverse (na) scholingen, opleidingen, gevolgd.
Al sinds 2013 geef ik massagetherapiesessies in Hoogland. Naast mijn eigen praktijkvoering geef ik ook sessies bij SHB, mensen die zich bezinnen over hun (on)sterfelijkheid.

Al meteen voelde ik in het eerste jaar van de opleiding dat mijn hart ligt bij Holos Massagetherapie en dat dit nu de weg is voor mij. Ik ben in dat jaar gestopt met het mooie vak van documentaires regisseren, scenario en concept schrijven.

Ik werk vanuit de Holos visie. Geest en lichaam zijn met elkaar verbonden. Vele gezegden spreken over wat er innerlijk in je afspeelt, dat uit zich in je lichaam. Ze komen vaak overeen met de persoonlijke situatie waarin jij je bevindt b.v. ‘Dat ligt me zwaar op de maag’. ‘Zij draagt een zware last op haar schouders’.
Geregeld sta ik stil bij wat mijn lichaam mij te vertellen heeft, dat kan soms verrassend zijn.

De mens heeft mij altijd geïntrigeerd. De gezamenlijke liefdevolle verbinding op aarde. Ieder mens is uniek en ieder telt even waardevol mee. Alles is energie en in beweging, zo zijn wij we met elkaar verbonden.

Er bestaat een oud gezegde: Tooit de roos zich-zelve- zij siert meteen de gaarde.

Door zelf te voelen en te ervaren ontvouwt zich vanzelf een zelfstandige gezondere wijze van denken, spreken en handelen vanuit wie jij werkelijk bent. Dit heeft een positieve werking, niet alleen voor jezelf maar je dient hiermee de gehele ontwikkeling van mens en aarde.
Dan zal de Massagetherapie jou naar buiten laten stralen, in jouw eigen volle bloei vanuit je pure innerlijke, goddelijke kern.