Lichaamsgericht werken met kinderen

Lichaamsgerichte therapie, ook wel massagetherapie genaamd. Toegepast op kinderen door middel van visualisaties, spel, oefening en aanraking.
Ik werk vanuit de Holosvisie. Ik richt me op de hele mens met al zijn aspecten. Het lichaam is de spiegel van wat er in de geest bewust of onbewust afspeelt. Naar de wijsheid van het lichaam wordt geluisterd, zo raken we alle aspecten.

Tijdens de sessie wordt er o.a. aandacht besteed aan het bewust worden van ademhaling, stemgebruik, houding, uitstraling, invloed van gedachten, emoties, gevoelens en het ontwikkelen van het eigen lichaamsgevoel.
Thema’s als weerbaarheid, grenzen stellen, eigen mening vormen, omgaan met gevoelens, gevoelens uiten, kunnen naar voren komen.
Ik volg het tempo van het kind en kijk in het moment waar de behoefte ligt.

Uit onderzoek is het belang van aanraking gebleken. Bij baby’s bevordert het de groei, versterkt het immuunsysteem, en zijn dan minder vaak ziek. Bij alle leeftijden verzacht het de pijn en vermindert het stress.
Ik vind ieder kind uniek, de massage stem ik in het moment speciaal op het kind af.

Door het kind het zelf te laten voelen en laten ervaren door middel van oefening, spel en massage kunnen ze het geleerde integreren in hun dagelijks leven.
Tijdens of na spel, oefening en aanraking zal ik met het kind in het kort bespreken wat hij/zij al voelende ervaart.

Gedurende de sessie is er één van de ouders erbij als toeschouwer. Soms betrek ik de ouder (als de ouder dat op dat moment wil) erbij, bij een onderdeel in de sessie of bij de massage. Zo ziet de ouder direct wat het kind voelt en ervaart. Dit versterkt op een positieve wijze de band en de ontwikkeling van het kind in het dagelijks leven.

De gehele sessie vindt plaats in een prettige sfeer. Ik nodig middels spel uit om tot de kern van eventuele obstakels te komen. Op positieve wijze worden deze benaderd, ik begeleid het kind om in zijn eigen kracht te gaan staan, er wordt vooral vanuit het kind zelf, naar mogelijkheden gezocht die kunnen helpen.
Het kind leert zichzelf beter kennen en hoe zichzelf te zijn in zijn omgeving.

Deze sessie is geschikt voor kinderen bij o.a.: Overprikkeling, vermoeidheid, spanning, buikpijn, hoofdpijn, moeilijk in slaap komen, huilerig, onzeker, verlegen, faalangst, angstig, zichzelf kleiner maken dan ze zijn, zichzelf groter maken dan ze zijn, omstandigheden zoals scheiding, pesten. Of preventief, om lekker in hun vel te zitten.